poveikio vertinimas

poveikio vertinimas
poveikio vertinimas statusas Aprobuotas sritis visuomenės sveikata apibrėžtis Biocidiniame produkte esančios veikliosios arba rūpimosios medžiagos išsiskyrimo į aplinką, plitimo būdo bei judėjimo greičio ir jos virsmo ar skilimo nustatymas siekiant apytikriai apskaičiuoti koncentracijas arba dozes, darančias ar galinčias daryti poveikį žmonėms, gyvūnams ar aplinkai. atitikmenys: angl. exposure assessment ryšiai: susijęs terminasbiocidinis produktas susijęs terminasveiklioji medžiaga susijęs terminasrūpimoji medžiaga šaltinis Reglamentas dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • sprendimų poveikio vertinimas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Informacijos apie tikėtiną ar tikrą, teigiamą ar neigiamą tam tikros programos ar teisės akto trumpalaikį ar ilgalaikį poveikį rinkimas ir jos analizė, kai siekiama viešosios politikos tikslų ir skatinama… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • teritorijos planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimas — statusas Aprobuotas sritis teritorijų planavimas apibrėžtis Procesas, kurio metu analizuojama informacija, jos pagrindu (nustatytais aspektais ir tvarka) įvertinamas rengiamo teritorijos planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo galimas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas — statusas Aprobuotas sritis teisėkūra apibrėžtis Numatomo teisinio reguliavimo teigiamų ir neigiamų pasekmių nustatymas. šaltinis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas (Žin., 2012, Nr. 110 5564) …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • poveikio aplinkai vertinimo subjektas — statusas Aprobuotas sritis poveikio aplinkai vertinimas apibrėžtis Valstybės ir savivaldybės institucija, nagrinėjanti poveikio aplinkai vertinimo programas, ataskaitas ir pagal kompetenciją teikianti išvadas. atitikmenys: angl. relevant party of …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • poveikio kelių saugumui vertinimas — statusas Aprobuotas sritis saugus eismas apibrėžtis Strateginis lyginamasis naujo kelio tiesimo ar esamo kelio rekonstrukcijos poveikio greta esančio kelių tinklo saugumui vertinimas. šaltinis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • poveikio aplinkai vertinimas — statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir išvadų teikimo procesas. atitikmenys: angl. environmental impact assessment rus. оценка воздействия на окружающую …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • poveikio aplinkai vertinimo vadovas — statusas Aprobuotas sritis poveikio aplinkai vertinimas apibrėžtis Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) įgaliotas fizinis asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą ar kvalifikaciją bent vienos srities, atitinkančios rengiamų poveikio …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • poveikio aplinkai vertinimas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir išvadų teikimo procesas. atitikmenys: angl. environmental impact assessment vok. Umwelteinflussbewertung, f rus.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas — statusas Aprobuotas sritis poveikio aplinkai vertinimas apibrėžtis Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus įgaliotas fizinis asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą ar kvalifikaciją srities, kuri atitinka rengiamų poveikio aplinkai vertinimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • strateginis poveikio aplinkai vertinimas — statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Planų ir programų įgyvendinimo galimo poveikio aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir išvadų darymo procesas, kurio metu rengiami padarinių aplinkai strateginio vertinimo dokumentai, teikiamos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”